fb

WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH START

Wydarzenia

PUCHAR POLSKI 2011'

        Po raz kolejny, tradycyjnie jak co roku nasi zawodnicy wzięli udział w organizowanych przez Tryumf Start Bydgoszcz zawodach "Łuczniczka 2011". Od dwóch lat jest to Puchar Polski w dyscyplinie podnoszenia ciężarów. tym roku zawody odbyły się pod auspicjum IPC, aby zawodnicy mieli możliwość robienia kwalifikacji na Igrzyska Paraolimpijskie w Londynie. Największe szanse na start w Londynie mają narazie: Damian Kulig, Mariusz Tomczyk, Sławomir Szymański, Piotr Szymeczek. -niebawem fotorelacja z Łuczniczki

                                            

 

Otwarte Mistrzostwa Sekcji Sportów Siłowych GZ ,,LZS” Olszanka - Pogorzela

w  ,,Wyciskaniu  Sztangi  Leżąc”

 

/powitanie wiosny/

 

                                               REGULAMIN   ZAWODÓW:

 

               

I.   Cel  imprezy:

                             1. Popularyzacja konkurencji siłowych wśród społeczności lokalnej.

                             2. Wyłonienie  zwycięzców   w  poszczególnych   kategoriach.

                             3. Promocja  Gminy Olszanka.

                             4. Przeciwdziałanie  uzależnieniom  i  agresji  wśród  dzieci

                                  i  młodzieży.

II. Organizator:

                                  1. Sekcja  Sportów  Siłowych  LZS  Olszanka-Pogorzela

                                  2. Gminny  Ośrodek  Kultury i Sportu w Olszance

                                  3. GZ ,,LZS” w  Olszance

                                  4. Rada Sołecka w Pogorzeli

                                  

III. Termin  i  miejsce  zawodów:

 

                     27 marca 2011r.(niedziela)

                                  godzina 14.00

                       Świetlica Wiejska w Pogorzeli

 

 

                             

IV. Warunki  uczestnictwa:

 

1.      Uczestnicy  muszą  mieć  ukończony  14-ty rok  życia w dniu zawodów,

2.  Posiadać aktualną  książeczkę  zdrowia  sportowca  lub

zaświadczenie   lekarskie  o  zdolności do odbycia  zawodów.

                                        (zawodnicy  niepełnoletni  winni  przedstawić  na  piśmie  zgodę

                                        rodziców  lub  opiekunów   prawnych - osoby pełnoletnie mogą

                                        w dniu zawodów przedstawić na piśmie stosowne

                                        oświadczenie o zdolności uczestnictwa w zawodach)  

                                              

3.      W zawodach  mogą  brać udział  zawodniczki i  zawodnicy  klubów,

      organizacji i stowarzyszeń sportowych oraz osoby  niezrzeszone (tzw. kandydaci do klubu)

4.      W zawodach mogą brać udział zawodnicy niepełnosprawni grupy schorzeń narządu ruchu, będący członkami stowarzyszeń sportowych.

     

      

 V. Zasady rywalizacji:

 

 Rywalizacja przeprowadzona będzie z podziałem na kategorie wiekowe, a klasyfikacja

         końcowa zawodników zależeć będzie od ilości zdobytych punktów wg. przelicznika       

          formuły Wilks’a.

                 

1.      Młodzik           14 – 16 lat     do 66 kg i powyżej 66 kg

2.      Kadet               17 -  18 lat     

3.      Junior młodszy 19 – 20 lat     

4.      Junior starszy    21 – 23 lata   

5.      Senior                                     

6.      Weteran i niepełnosprawny 

(w  przypadku dużej ilości zgłoszeń zawodników kategorii weteran i niepełnosprawny organizator może dokonać podziału tej grupy na dwie odrębne kategorie)

 

 

·         ZAWODNICY STARTUJĄ BEZ SPECJALISTYCZNYCH KOSZULEK   

 

VI.             Nagrody:

 

                         - Trzy  pierwsze  miejsca  w  każdej  z  kategorii  zostaną   nagrodzone:

                              medalem i  dyplomem.

                         - Najlepszy  zawodnik  zawodów otrzyma nagrodę niespodziankę. 

  

                         - Wszyscy  zawodnicy  biorący  udział  w  zawodach  otrzymają  pamiątkowe 

                           dyplomy lub certyfikaty.

 

                         - Organizator przewiduje również nagrodę dla najlepszego zawodnika grupy 

                             wiekowej 14 – 16 lat (Gimnazjalisty)

VII      Zgłoszenia:

 

                 1. Zgłoszenia   należy  dokonać  w  dniu   zawodów   w   godzinach 

                       od 12.00   do  13.45 w miejscu zawodów.

                   

                    Wszelkich   informacji   udziela : p. Dariusz Ilów , p. Mariusz Oliwa

                    Poniedziałki, Środy, Piątki w godzinach; od 18.00 do 20.00                                                  

                    (Świetlica sportowa w Pogorzeli lub telefonicznie numer: 606 462 678)                                                                        

 

VIII      Porządek   zawodów:

                      

                  godz.12.00-14.00 zgłoszenia  oraz   weryfikacja   zawodników

                 

                  godz. 14.00-14.15 uroczyste  otwarcie  zawodów

 

                  godz. 14.30  rozpoczęcie   rywalizacji   sportowej w  poszczególnych 

                                      kategoriach.

 

  

               godz. 17.30 – 18.00  wręczenie , medali oraz dyplomów.  Zakończenie

                                       zawodów.

              

IX.             Postanowienia  końcowe:

 

            1.Zgłoszenie zawodników przez klub macierzysty jest jednoznaczne  z brakiem

               przeciwwskazań do udziału w/w zawodach. Zawodnicy niezrzeszeni winni

               być ubezpieczeni we własnym zakresie.    

 

                     2. Zawodnicy  obowiązani    do  posiadania  odpowiedniego  stroju

                         Sportowego.

                       

                     3.Ewentualne  sprawy  sporne   wynikłe  podczas  zawodów  i  nie objęte 

                       regulaminem  rozstrzygane  będą   przez  komisję  złożoną  z  przedstawiciela

                        organizatora  oraz  sędziego  głównego.

 

                     4. Organizator  nie   ponosi  odpowiedzialności   za  rzeczy  zaginione.

 

 

 

 

 

Opracował: Dariusz Ilów                                                                              Organizatorzy:

OTWARTE_MISTRZOSTWA_SEKCJI_2011.docOTWARTE_MISTRZOSTWA_SEKCJI_2011.docOTWARTE_MISTRZOSTWA_SEKCJI_2011.doc

Dyscypliny

Sekcje Sportowe WZSN START WROCŁAW.

Pływanie

Podnoszenie ciężarów

Siatkówka rozgrywana na siedząco

Lekkoatletyka

Tenis stołowy

Goal ball

Szachy

Kolarstwo

Kajakarstwo

Boccia

Galeria

Koszykówka na wózkach

Sponsorzy

elwat
elwat

Wspierają nas

Projekt realizujemy we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projeku "PITax.pl dla OPP.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Urząd Miejski Wrocławia
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej