fb

WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH START

Wirtualny Spacer

Projekt CYKL INTEGRACYJNYCH IMPREZ SPORTOWYCH

Więcej

W ramach cyklu imprez integracyjnych zostaną zorganizowane zawody w trzech dyscyplinach sportowych takich jak: pływanie,
podnoszenie ciężarów (konkurencja wyciskanie sztangi w pozycji leżącej), siatkówka rozgrywana na siedząco, Wybór w/w dyscyplin sportowych ma na celu umożliwienie udziału w zawodach osobom z różnymi dysfunkcjami.
Pływanie - zawodnicy niepełnosprawni z dysfunkcjami w obrębie kończyn dolnych i górnych (porażenia i niedowłady czterokończynowe) wzroku, słuchu oraz upośledzeniem umysłowym. 

Siatkówka – dysfunkcja lub brak kończyn dolnych. Podnoszenie ciężarów - osoby z dysfunkcją kończyn dolnych. W ramach
cyklu imprez zostaną zorganizowane kolejno następujące zawody: Ogólnopolskie Integracyjne Zawody Pływackie, Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów, Turniej w siatkówce rozgrywanej na siedząco.